Wednesday, Jun 01, 2022

9:30 AM — 10:15 AM   
Pilates

Wednesday, Jun 01, 2022

10:00 AM — 3:00 PM   
Rug Hookers

Wednesday, Jun 01, 2022

10:30 AM — 11:30 AM   
Dance Exercise

Wednesday, Jun 01, 2022

12:30 PM — 3:30 PM   
Hold'em Practice

Wednesday, Jun 01, 2022

1:00 PM — 3:00 PM   
Canasta

Wednesday, Jun 01, 2022

2:00 PM — 4:00 PM   
Asian Dance

Wednesday, Jun 01, 2022

4:00 PM — 5:00 PM   
Dance Exercise for Seniors

Wednesday, Jun 01, 2022

6:30 PM — 7:30 PM   
Yoga

Thursday, Jun 02, 2022

9:00 AM — 9:45 AM   
Stretch & Tone

Thursday, Jun 02, 2022

9:30 AM — 12:00 PM   
Quilting

Thursday, Jun 02, 2022

9:45 AM — 10:30 AM   
Cardio & Strength

Thursday, Jun 02, 2022

10:00 AM — 12:00 PM   
Food Pantry

Thursday, Jun 02, 2022

10:00 AM — 12:00 PM   
Knitting and Crochet

Thursday, Jun 02, 2022

10:30 AM — 11:30 AM   
Dance Exercise

Thursday, Jun 02, 2022

11:30 AM — 3:30 PM   
Duplicate Bridge

Thursday, Jun 02, 2022

1:00 PM — 3:00 PM   
42

Thursday, Jun 02, 2022

6:30 PM — 7:15 PM   
Zumba

Friday, Jun 03, 2022

9:00 AM — 10:00 AM   
Yoga

Friday, Jun 03, 2022

9:30 AM — 11:00 AM   
T.O.P.S.

Friday, Jun 03, 2022

10:00 AM — 11:00 AM   
Parkinsons Exercise

Friday, Jun 03, 2022

10:30 AM — 11:30 AM   
Tai Chi

Friday, Jun 03, 2022

2:00 PM — 4:00 PM   
Asian Dance

Friday, Jun 03, 2022

7:00 PM — 8:00 PM   
Children's Dance Ages 5 - 13

Monday, Jun 06, 2022

9:00 AM — 11:00 AM   
T.O.P.S.

Monday, Jun 06, 2022

9:30 AM — 10:15 AM   
Pilates

Monday, Jun 06, 2022

10:00 AM — 12:00 PM   
Chess

Monday, Jun 06, 2022

10:00 AM — 12:00 PM   
Knitting and Crochet

Monday, Jun 06, 2022

10:30 AM — 11:30 AM   
Tai Chi

Monday, Jun 06, 2022

12:30 PM — 3:30 PM   
Hold'em Practice

Monday, Jun 06, 2022

1:00 PM — 3:00 PM   
Canasta

Monday, Jun 06, 2022

4:00 PM — 5:00 PM   
Dance Exercise for Seniors

Monday, Jun 06, 2022

6:00 PM — 9:00 PM   
Karate

Tuesday, Jun 07, 2022

9:00 AM — 9:45 AM   
Stretch & Tone

Tuesday, Jun 07, 2022

9:45 AM — 10:30 AM   
Cardio & Strength

Tuesday, Jun 07, 2022

10:00 AM — 12:00 PM   
Art/Painting Group

Tuesday, Jun 07, 2022

11:30 AM — 3:30 PM   
Duplicate Bridge

Tuesday, Jun 07, 2022

12:30 PM — 3:30 PM   
Mah Jongg

Tuesday, Jun 07, 2022

6:30 PM — 7:15 PM   
Zumba

Wednesday, Jun 08, 2022

9:30 AM — 10:15 AM   
Pilates

Wednesday, Jun 08, 2022

10:00 AM — 3:00 PM   
Rug Hookers

Wednesday, Jun 08, 2022

10:30 AM — 11:30 AM   
Dance Exercise

Wednesday, Jun 08, 2022

12:30 PM — 3:30 PM   
Hold'em Practice

Wednesday, Jun 08, 2022

1:00 PM — 3:00 PM   
Canasta

Wednesday, Jun 08, 2022

2:00 PM — 4:00 PM   
Asian Dance

Wednesday, Jun 08, 2022

4:00 PM — 5:00 PM   
Dance Exercise for Seniors

Wednesday, Jun 08, 2022

6:30 PM — 7:30 PM   
Yoga

Thursday, Jun 09, 2022

9:00 AM — 9:45 AM   
Stretch & Tone

Thursday, Jun 09, 2022

9:30 AM — 12:00 PM   
Quilting

Thursday, Jun 09, 2022

9:45 AM — 10:30 AM   
Cardio & Strength

Thursday, Jun 09, 2022

10:00 AM — 12:00 PM   
Food Pantry

Thursday, Jun 09, 2022

10:00 AM — 12:00 PM   
Knitting and Crochet

Thursday, Jun 09, 2022

10:30 AM — 11:30 AM   
Dance Exercise

Thursday, Jun 09, 2022

11:30 AM — 3:30 PM   
Duplicate Bridge

Thursday, Jun 09, 2022

1:00 PM — 3:00 PM   
42

Thursday, Jun 09, 2022

6:30 PM — 7:15 PM   
Zumba

Friday, Jun 10, 2022

9:00 AM — 10:00 AM   
Yoga

Friday, Jun 10, 2022

9:30 AM — 11:00 AM   
T.O.P.S.

Friday, Jun 10, 2022

10:00 AM — 11:00 AM   
Parkinsons Exercise

Friday, Jun 10, 2022

10:30 AM — 11:30 AM   
Tai Chi

Friday, Jun 10, 2022

2:00 PM — 4:00 PM   
Asian Dance

Friday, Jun 10, 2022

7:00 PM — 8:00 PM   
Children's Dance Ages 5 - 13

Monday, Jun 13, 2022

9:00 AM — 11:00 AM   
T.O.P.S.

Monday, Jun 13, 2022

9:30 AM — 10:15 AM   
Pilates

Monday, Jun 13, 2022

10:00 AM — 12:00 PM   
Chess

Monday, Jun 13, 2022

10:00 AM — 12:00 PM   
Knitting and Crochet

Monday, Jun 13, 2022

10:30 AM — 11:30 AM   
Tai Chi

Monday, Jun 13, 2022

12:30 PM — 3:30 PM   
Hold'em Practice

Monday, Jun 13, 2022

1:00 PM — 3:00 PM   
Canasta

Monday, Jun 13, 2022

4:00 PM — 5:00 PM   
Dance Exercise for Seniors

Monday, Jun 13, 2022

6:00 PM — 9:00 PM   
Karate

Tuesday, Jun 14, 2022

9:00 AM — 9:45 AM   
Stretch & Tone

Tuesday, Jun 14, 2022

9:45 AM — 10:30 AM   
Cardio & Strength

Tuesday, Jun 14, 2022

10:00 AM — 12:00 PM   
Art/Painting Group

Tuesday, Jun 14, 2022

11:30 AM — 3:30 PM   
Duplicate Bridge

Tuesday, Jun 14, 2022

12:30 PM — 3:30 PM   
Mah Jongg

Tuesday, Jun 14, 2022

6:30 PM — 7:15 PM   
Zumba

Wednesday, Jun 15, 2022

9:30 AM — 10:15 AM   
Pilates

Wednesday, Jun 15, 2022

10:00 AM — 3:00 PM   
Rug Hookers

Wednesday, Jun 15, 2022

10:30 AM — 11:30 AM   
Dance Exercise

Wednesday, Jun 15, 2022

12:30 PM — 3:30 PM   
Hold'em Practice

Wednesday, Jun 15, 2022

1:00 PM — 3:00 PM   
Canasta

Wednesday, Jun 15, 2022

2:00 PM — 4:00 PM   
Asian Dance

Wednesday, Jun 15, 2022

4:00 PM — 5:00 PM   
Dance Exercise for Seniors

Wednesday, Jun 15, 2022

6:30 PM — 7:30 PM   
Yoga

Thursday, Jun 16, 2022

9:00 AM — 9:45 AM   
Stretch & Tone

Thursday, Jun 16, 2022

9:30 AM — 12:00 PM   
Quilting

Thursday, Jun 16, 2022

9:45 AM — 10:30 AM   
Cardio & Strength

Thursday, Jun 16, 2022

10:00 AM — 12:00 PM   
Food Pantry

Thursday, Jun 16, 2022

10:00 AM — 12:00 PM   
Knitting and Crochet

Thursday, Jun 16, 2022

10:30 AM — 11:30 AM   
Dance Exercise

Thursday, Jun 16, 2022

11:30 AM — 3:30 PM   
Duplicate Bridge

Thursday, Jun 16, 2022

1:00 PM — 3:00 PM   
42

Thursday, Jun 16, 2022

6:30 PM — 7:15 PM   
Zumba

Friday, Jun 17, 2022

9:00 AM — 10:00 AM   
Yoga

Friday, Jun 17, 2022

9:30 AM — 11:00 AM   
T.O.P.S.

Friday, Jun 17, 2022

10:00 AM — 11:00 AM   
Parkinsons Exercise

Friday, Jun 17, 2022

10:30 AM — 11:30 AM   
Tai Chi

Friday, Jun 17, 2022

2:00 PM — 4:00 PM   
Asian Dance

Friday, Jun 17, 2022

7:00 PM — 8:00 PM   
Children's Dance Ages 5 - 13

Tuesday, Jun 21, 2022

9:00 AM — 9:45 AM   
Stretch & Tone

Tuesday, Jun 21, 2022

9:45 AM — 10:30 AM   
Cardio & Strength

Tuesday, Jun 21, 2022

10:00 AM — 12:00 PM   
Art/Painting Group

Tuesday, Jun 21, 2022

11:30 AM — 3:30 PM   
Duplicate Bridge

Tuesday, Jun 21, 2022

12:30 PM — 3:30 PM   
Mah Jongg

Tuesday, Jun 21, 2022

6:30 PM — 7:15 PM   
Zumba

Wednesday, Jun 22, 2022

9:30 AM — 10:15 AM   
Pilates

Wednesday, Jun 22, 2022

10:00 AM — 3:00 PM   
Rug Hookers

Wednesday, Jun 22, 2022

10:30 AM — 11:30 AM   
Dance Exercise

Wednesday, Jun 22, 2022

12:30 PM — 3:30 PM   
Hold'em Practice

Wednesday, Jun 22, 2022

1:00 PM — 3:00 PM   
Canasta

Wednesday, Jun 22, 2022

2:00 PM — 4:00 PM   
Asian Dance

Wednesday, Jun 22, 2022

4:00 PM — 5:00 PM   
Dance Exercise for Seniors

Wednesday, Jun 22, 2022

6:30 PM — 7:30 PM   
Yoga

Thursday, Jun 23, 2022

9:00 AM — 9:45 AM   
Stretch & Tone

Thursday, Jun 23, 2022

9:30 AM — 12:00 PM   
Quilting

Thursday, Jun 23, 2022

9:45 AM — 10:30 AM   
Cardio & Strength

Thursday, Jun 23, 2022

10:00 AM — 12:00 PM   
Food Pantry

Thursday, Jun 23, 2022

10:00 AM — 12:00 PM   
Knitting and Crochet

Thursday, Jun 23, 2022

10:30 AM — 11:30 AM   
Dance Exercise

Thursday, Jun 23, 2022

11:30 AM — 3:30 PM   
Duplicate Bridge

Thursday, Jun 23, 2022

1:00 PM — 3:00 PM   
42

Thursday, Jun 23, 2022

6:30 PM — 7:15 PM   
Zumba

Friday, Jun 24, 2022

9:00 AM — 10:00 AM   
Yoga

Friday, Jun 24, 2022

9:30 AM — 11:00 AM   
T.O.P.S.

Friday, Jun 24, 2022

10:00 AM — 11:00 AM   
Parkinsons Exercise

Friday, Jun 24, 2022

10:30 AM — 11:30 AM   
Tai Chi

Friday, Jun 24, 2022

2:00 PM — 4:00 PM   
Asian Dance

Friday, Jun 24, 2022

7:00 PM — 8:00 PM   
Children's Dance Ages 5 - 13

Monday, Jun 27, 2022

9:00 AM — 11:00 AM   
T.O.P.S.

Monday, Jun 27, 2022

9:30 AM — 10:15 AM   
Pilates

Monday, Jun 27, 2022

10:00 AM — 12:00 PM   
Chess

Monday, Jun 27, 2022

10:00 AM — 12:00 PM   
Knitting and Crochet

Monday, Jun 27, 2022

10:30 AM — 11:30 AM   
Tai Chi

Monday, Jun 27, 2022

12:30 PM — 3:30 PM   
Hold'em Practice

Monday, Jun 27, 2022

1:00 PM — 3:00 PM   
Canasta

Monday, Jun 27, 2022

4:00 PM — 5:00 PM   
Dance Exercise for Seniors

Monday, Jun 27, 2022

6:00 PM — 9:00 PM   
Karate

Tuesday, Jun 28, 2022

9:00 AM — 9:45 AM   
Stretch & Tone

Tuesday, Jun 28, 2022

9:45 AM — 10:30 AM   
Cardio & Strength

Tuesday, Jun 28, 2022

10:00 AM — 12:00 PM   
Art/Painting Group

Tuesday, Jun 28, 2022

11:30 AM — 3:30 PM   
Duplicate Bridge

Tuesday, Jun 28, 2022

12:30 PM — 3:30 PM   
Mah Jongg

Tuesday, Jun 28, 2022

6:30 PM — 7:15 PM   
Zumba

Wednesday, Jun 29, 2022

9:30 AM — 10:15 AM   
Pilates

Wednesday, Jun 29, 2022

10:00 AM — 3:00 PM   
Rug Hookers

Wednesday, Jun 29, 2022

10:30 AM — 11:30 AM   
Dance Exercise

Wednesday, Jun 29, 2022

12:30 PM — 3:30 PM   
Hold'em Practice

Wednesday, Jun 29, 2022

1:00 PM — 3:00 PM   
Canasta

Wednesday, Jun 29, 2022

2:00 PM — 4:00 PM   
Asian Dance

Wednesday, Jun 29, 2022

4:00 PM — 5:00 PM   
Dance Exercise for Seniors

Wednesday, Jun 29, 2022

6:30 PM — 7:30 PM   
Yoga

Thursday, Jun 30, 2022

9:00 AM — 9:45 AM   
Stretch & Tone

Thursday, Jun 30, 2022

9:30 AM — 12:00 PM   
Quilting

Thursday, Jun 30, 2022

9:45 AM — 10:30 AM   
Cardio & Strength

Thursday, Jun 30, 2022

10:00 AM — 12:00 PM   
Food Pantry

Thursday, Jun 30, 2022

10:00 AM — 12:00 PM   
Knitting and Crochet

Thursday, Jun 30, 2022

10:30 AM — 11:30 AM   
Dance Exercise

Thursday, Jun 30, 2022

11:30 AM — 3:30 PM   
Duplicate Bridge

Thursday, Jun 30, 2022

1:00 PM — 3:00 PM   
42

Thursday, Jun 30, 2022

6:30 PM — 7:15 PM   
Zumba

Weekley Community Center Calendar